För företag och organisationer

Jag kommer gärna och roar på er konferens, företagsfest eller middag med en Standup- eller Improvisationsföreställning. Min stand up har roat så väl maskintekniker, IT-konsulter som sjuksköterskor och jag är noga med att sätta mig in i er arbetssituation och anpassar min stand up efter tillfället.

För en Stand-upföreställning behöver jag en handmic och ett stativ, gärna en liten scen eller
upphöjnad att stå på samt lite ljus så att alla kan se mig.

Improvisation är också en fantastiskt bra form för att underhålla, samt även ställa lite frågor på konferensen eller företagsfesten. Det brukar bli väldigt uppskattat och roligt.

IMG_7621Har man en längre konferens kan vi sätta oss in lite mer i er situation och ev. problematik och på ett roligt sätt ta upp dessa saker till ytan. När det gäller improvisationsföreställningar behöver vi vara minst två skådespelare och då anlitar jag en av alla mina duktiga kollegor från improvärlden och om ni vill även en improviserande musiker.Jag har imprat för Ericsson, Vårdförbundet, IKEA, Kommunal, ICA, IBM, Sveriges riksdag och många, många fler….. Jag gör även workshops där personalen får vara aktiv och prova på improvisation för att få igång sin kreativitet, öppenhet, få lite koll på sitt kroppsspråk samt ha roligt tillsammans på ett annorlunda sätt.

För en Improvisationsföreställning behöver vi en lite större scen eller ett bra golvutrymme,
ev. headset, beroende på storlek på lokal och publik samt lite ljus så vi syns.
Kontakt: amihallbergpauli@gmail.com

LÄNGRE UTBILDNINGAR

Jag har jobbat med personal och chefer på företag och organisationer i 20 år med syfte att skapa ett kreativt arbetsklimat och ledarskap.

Med min bakgrund som skådespelerska, regissör och komiker har jag en unik inblick i mellanmänskliga beteenden, gruppdynamik samt även i det personliga uttrycket.

Skådespelaren och regissören arbetar med att återskapa ett naturligt mänskligt beteende på teaterscenen, något som publiken kan tro på för att kunna leva sig in i teaterpjäsen.
För att uppnå denna autenticitet studerar teaterarbetare dagligen människor, människors sätt att uttrycka känslor samt hur människor fungerar tillsammans. Då vi arbetar tätt och djupgående med varandra så lär vi oss otroligt mycket om människan.

Denna kunskap är mycket användbar även i andra sammanhang där människor interagerar. Varje individ är egen och varje individ i en grupp reagerar olika på gruppen och på hur gruppen fungerar. Men människan är i första hand ett flockdjur som är beroende av andra människor för sin existens.

Hur interagerar vi med människor i nya konstellationer?
Vad signalerar vi till andra med vårt kroppsspråk?
Hur får vi till ett kreativt arbetsklimat?

Detta är frågor jag arbetat med på myndigheter som Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket, i ett antal kommuner samt på företag som Benify, ICA, Systembolaget och Netlight bland andra.

Jag arbetar, likt teaterarbetare, handfast med övningar på golvet eller via diskussioner som även kan iscensättas för att belysa frågan tydligare.
Frågor som jag arbetat med är till exempel övergång till ett aktivitetsbaserat kontor, jämställdhet, integrering av nyanlända, kreativt ledarskap, samarbete mellan myndigheter.

I ett pågående förändringsarbete behöver människorna tas om hand, människan är ett vanedjur som ofta reagerar misstänksamt på förändring, det är naturligt. Samtidigt som människan är det mest förändringsbenägna av alla djur, det är därför vi nått så långt genom evolutionen.
Med humor, gruppdynamik och förståelse för varandras olikheter kan vi nå ännu längre!
Jag hjälper gärna till att vårda, utveckla och lyfta de enormt kompetenta människor ni har omkring er på er arbetsplats.

Jag har även använt mina erfarenheter då jag coachat allt från TED-talk-föreläsare till partiledare i humor och i sitt sceniska uttryck.

Jag är den som håller i flest stand up-utbildningar i Sverige just nu med ca 100 kursare om året och jag har just gett ut min bok ”Stand up-handboken – konsten att göra livet lite roligare”.

Jag kan hjälpa dig som företagsledare eller medarbetare med den text du ska framföra – renodla, förtydliga, smyga in små skämt – med humor når du allas hjärtan.
Jag kan även hjälpa dig med ditt sceniska uttryck, du kan ha så många viktiga saker att säga men om du inte vet hur du ska framföra dem så kommer du inte att få någon att lyssna. Ditt kroppsspråk, din mimik och din timing är minst lika viktigt som det du faktiskt säger, din publik lyssnar egentligen mer på ditt uttryck än på dina ord.

Tidigare kunder i urval: Uppåt 1000 stand up-kursare, folk som anmält sig till en kurs och utmanat sig själva i att lära sig stand up
Maria Wetterstrand, språkrör Mp
David Philips, föreläsare
Aida Chehrehgosha, filmregissör
Personal på KTH, Karolinska Institutet, Systembolaget, Vattenfall bland många andra